Subsidies

Opleidingen zijn noodzakelijk om je vaardigheden en talenten verder te ontwikkelen en de overheid, samen met heel wat sectorfondsen, moedigen dit dan ook sterk aan door de bedrijven hierbij financieel te ondersteunen. Via de KMO-portefeuille of de sectorfondsen kan u steeds beroep doen om uzelf of uw werknemers verder op te leiden. Indien u bent aangesloten bij 1 van de onderstaande sectorfondsen of als u valt onder de KMO-portefeuille kan u een aanzienlijke tussenkomst krijgen in een opleidingskost:

  • Het Lascentrum is erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille: DV.O213368
   • De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor u – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van uw onderneming verbeteren (tot 40% van het totale bedrag). Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals het opstellen van een communicatieplan voor uw bedrijf. De kmo-portefeuille wil toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk bedrijven. Daarom maken we het u eenvoudig om u aan te melden en subsidieverzoeken in te dienen.
   • https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin
  • Sectorfondsen
   • FTMA: sectorfonds van de metaalindustrie
    • Indien uw bedrijf valt onder paritair comité PSC 111.1 of 111.2, komt u in aanmerking voor een tussenkomst van FTMA.
    • Gelieve contact op te nemen met FTMA voor bijkomende inlichtingen.
    • U kan een aanvraag indienen tot 3 maanden na de opleiding
    • http://www.ftma.be/
   • Constructiv FVB-FFC: sectorfonds van de bouwindustrie
    • Een bouwbedrijf spreekt met het lascentrum een opleiding af: datum, plaats, aantal deelnemers, kostprijs, …
    • Het bouwbedrijf bezorgt deze informatie aan zijn plaatselijk FVB-kantoor.
    • De FVB-medewerker bezorgt een bevestiging aan het bedrijf én aan het lascentrum. Deze bevestiging bevat onder andere: namen van de deelnemers, begin- en einddatum, aantal uren opleiding.
    • De bevestiging van het lascentrum is ook een aanwezigheidslijst; deze wordt elke dag afgetekend door de deelnemers.
    • Direct na de opleiding bezorgt het lascentrum deze aanwezigheidslijst aan de FVB-administratie.
    • Het FVB berekent de tussenkomst waarop het bouwbedrijf recht heeft en stort dit bedrag op de rekening van het bedrijf.
    • http://www.constructiv.be/
    • De administratieve kost van FVB (100€) wordt doorgefactureerd
   • Vormelek: sectorfonds van de elektrotechnische industrie
    • Vormelek vzw betaalt aan de werkgever die ressorteert onder het PSC 149.01 (RSZ prefix 067 of 467) een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding met het Vormelek-label volgt (opleiding van min. 3 u, tussen 7u en 17u, …).
    • Premie ten laatste 3 werkdagen voor de start van de opleiding aanvragen
    • www.vormelek-formelec.be
   • Educam: sectorfonds voor garages, koetswerk, metaalhandel en terugwinning van metalen
   • IPV: sectorfonds van de voedingsindustrie
    • IPV organiseert en ondersteunt opleidingen voor zowel werknemers van de sector als werkzoekenden en leerlingen die in de voedingsindustrie willen werken. Bovendien biedt IPV gratis advies over alles omtrent opleiding en de financiering ervan.
    • Voor meer informatie mag je contact opnemen met   Herbert Matthys, opleidingsadviseur  tel 02 52 88 38,  mail herbert.matthys@ipv.be
    •   www.ipv.be