Info

Stel al uw vragen op info@lascentrum.eu. We bezorgen u dezelfde dag een reactie.

Onze missie: kwalitatieve lasopleidingen  in een moderne infrastructuur en dienstverlening

Al jaren prijkt het beroep van lasser op de jaarlijkse knelpuntberoepenlijst van VDAB. Er is zowel een kwantitatief als een kwalitatief tekort aan lassers. De afstand tussen opleiding en beroep is groot in werkomstandigheden, gebruik van materialen, technieken, apparatuur en milieunormen. Dit is voornamelijk te wijten aan de hoge kosten verbonden aan de inrichting van een praktijkgerichte opleiding lastechnieken en aan het actueel houden van de infrastructuur.

Productiebedrijven – en zeker de kleinere KMO’s – worden geconfronteerd met strenge eisen van hun klanten, maar missen soms de know-how nodig om aan alle eisen van hedendaagse regelgeving te voldoen. Vaak is het enkel een gebrek aan inzicht in het ‘papierwerk’, maar soms is het ook een gebrek aan kennis en ervaring om een product met de juiste kwaliteit te maken.

Wat mag u van het LAScentrum verwachten?

  • (Bij)scholing en vervolmaking aanbieden aan leerlingen, leerkrachten, werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen.
    • Metaallasopleidingen
    • Kunststoflasopleidingen (PE)
    • Certificeringsproeven (PE en metaal)
  • Het ter beschikking stellen van een  moderne en professionele lasinfrastructuur aan het onderwijs- en bedrijfsleven. Het LAScentrum beschikt over drie up-to-date-lasateliers, een dito voorbereidingsruimte en een Q-lab.
  • Advies en expertises betreffende lasgerelateerde problemen: hiervoor kan het LAScentrum beroep doen op verschillende expertgroepen met in het bijzonder de onderzoeksgroep lastechniek van de KULeuven, ook gehuisvest in het LAScentrum (contactpersoon dr. ing. Patrick Van Rymenant, patrick.vanrymenant@kuleuven.be , M 0495 22 16 89). Voor consultancyopdrachten werkt het Lascentrum samen met Weldone Consultancy, ook gehuisvest in het Lascentrum (contactpersoon ing. Tim Buyle, tim.buyle@weldone.be, M 0475 21 22 36)

Het LAScentrum wordt uitgebaat door de vzw Lascentrum Arrondissement Mechelen .  Het werd gerealiseerd met bijdragen vanuit EFRO, de Vlaamse Overheid, Thomas More en Resoc Mechelen.